O2 Slovakia: Biznis konzultant/ Business Consultant

Požiadavky na kandidáta:

Hľadáme motivovaných, mladých ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a majú záujem spolupracovať s nami najmä v týchto oblastiach:

graduate-program_template_o2_2017-docx-2

Pokročilá znalosť MS Office (PPT,XLS,WORD) je must, očakávame, že máš background z oblasti financií (vrátane účtovníctva) a marketingu, analytické myslenie, rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti, proaktivita a samostatnosť sú uTeba samozrejmosťou.

 

Ciele projektu:

Poslaním nášho programu je poskytnúť Ti počas jedného roka komplexný obraz o fungovaní úspešného mobilného operátora na Slovensku.

Ako úspešný/á kandidát/ka budeš vždy na 3 mesiace súčasťou tímu – Úseku stratégie, Úseku financií a Úseku marketingu. Za podpory a vedenia riaditeľov zodpovedných úsekov ochutnáš každodenný biznis mobilného operátora a budeš prítomná/ý pri tvorbe kľúčových rozhodnutí našej spoločnosti.

Počas posledných troch mesiacov stáže je rozhodnutie na Tebe, kde by si sa chcela/chcel profilovať v budúcnosti a podľa toho si vyberieš úsek alebo oddelenie, ktoré Ťa zaujíma. Počas stáže absolvuješ „deň v prvej línii“ a stretneš sa naživo s našimi zákazníkmi. Mentorom Ti bude náš generálny riaditeľ.

 

Predpokladané výstupy / dopad projektu:

Budeš prítomný pri riešení zásadných úloh  v O2 a získaš prehľad o nastavení a fungovaní procesov vrátane rozhodovania vo veľkej spoločnosti. Tvoji nadriadení budú členovia Boardu. Ak budeš úspešný/á, radi budeme hľadať možnosti ako Tvoje know –  how uplatniť v našej spoločnosti a môžeš sa stať členom nášho tímu, ktorý ide vlastnou cestou a #nikdyneprestane.

 

Výberový proces:

O2 si bude vyberať z kandidátov odporučených LEAF.

 

Selekcia kandidátov na základe CV a motivačného listu. Skype interview, prípadne osobné interview vrátane prezentácie alebo prípadovej štúdie.

 

Dodatočné informácie o projekte:

Bližšie informácie budú upresnené finálnym kandidátom.

 

Informácie o inštitúcii:

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie.

O2 je stabilnou firmou, ale stále sa tu deje niečo nové, čo dáva všetkým príležitosť stále sa učiť a posúvať ďalej.

Pre predstavu, čo Ťa u nás čaká je dôležité aby si vedel/a:

 

  • Hodnoty ako férovosť, jednoduchosť, transparentnosť a zábava nie sú pre nás len prázdne slová na papieri, ale súčasť nášho každodenného života.
  • Formality idú bokom – všetci si tu tykáme. Komunikácia bez okolkov je samozrejmosť a naše úlohy konzultujeme otvorene nielen s kolegami, ale aj s vedením.
  • Kolektív – najlepší priateľ človeka. Keď sa človek teší na svojich kolegov, hneď sa mu ráno vstáva ľahšie.
  • Rozvoj je pre nás zásadnou témou a preto vítame a podporujeme odborný aj kariérny rast všetkých našich zamestnancov

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 4 kritériá na kandidátov do nášho programu

  • Slovensko: kandidát má trvalý pobyt na území SR* a aktívne ovláda slovenský jazyk,
  • Zahraničie: kandidát študuje, alebo v roku 2016 ukončil, denné štúdium univerzity ukončené akademickým titulom mimo SR (preferencia – nie podmienka! – je voči študentom, ktorých univerzita sa umiestnila v Šanghajskom rebríčku), alebo má vysokoškolský titul a momentálne býva v zahraničí.
  • LEAF: v súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.
  • Partner: kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

*alebo je v procese žiadania o trvalý pobyt

Aby sme vám pomohli zvýšiť šance uspieť (nielen) v našom výberovom procese, pripravili sme pre vás zopár rád, ako napísať dobré CV a motivačný list, ktoré môžete nájsť tu.

 

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kandidát do programu musí splniť nasledujúce 4 kritériá:

Slovensko:

Kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk a má štátne občianstvo SR alebo je v procese žiadania o udelenie štátneho občianstva SR.

Zahraničie:

Stáže

a) Kandidát študuje alebo menej ako rok pred vyplnením prihlášky do programu ukončil denné štúdium univerzity mimo SR  akademickým titulom, alebo

b) Kandidát vykonáva mimo SR profesionálnu činnosť vyžadujúcu akademický titul alebo odborné znalosti a kompetencie.

LEAF:

V súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo a angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.

Partner:

Kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

Aby sme vám pomohli zvýšiť šance uspieť (nielen) v našom výberovom procese, pripravili sme pre vás zopár rád, ako napísať dobré CV a motivačný list, ktoré môžete nájsť tu.

Peter Vaník

Peťo stážoval vo Forbes a O2, vďaka čomu sa začal viac zaujímať o nové technológie a podnikanie. Po vyše ročnej pracovno-cestovateľskej pauze sa rozhodol vrátiť na University of Glasgow a doplniť si štúdium politiky a geografie o Mastera z IT. Popri práci v startupe sa s obľubou venuje kubánskej salse.

Aké sú Tvoje dojmy zo stáže na Slovensku? V čom splnila očakávania alebo v čom Ťa sklamala?

Vďaka stážam som sa oboznámil s rôznymi stránkami podnikania na Slovensku a zažil pracovný život v Bratislave. Mal som možnosť voľne sa porozprávať s kýmkoľvek z firmy, zúčastniť sa dôležitých podujatí a stretnúť skúsených ľudí z rôznych oblastí. Príjemne ma prekvapilo, že nové postrehy a nápady sú všade vítané – pre mladých ambicióznych ľudí tu čaká spústa zaujímavých príležitostí. LEAF má na mojom pozitívnom dojme zo stáže veľkú zásluhu, pretože organizuje parádne eventy a zastrešuje inšipiratívnu komunitu.

 

Celková spokojnosť:

Prihláška k príležitosti

Podávanie prihlášok na túto pozíciu bolo uzatvorené. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové príležitosti, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.