Marketingová stratégia pre Creative Industry Košice

O organizácii:

Creative Industry Košice (CIKE) pomáhame ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa profesionálmi, otvárame im medzinárodné trhy a vzdelávame ich. Zúčastňujeme sa tvorby strategických kultúrnych dokumentov na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku. Našim cieľom je vychovávať, pomáhať a zvyšovať kreativitu v tvorivých ľuďoch. CIKE tím má spoločnú víziu vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života. Túto víziu chceme dosiahnuť vzdelávaním talentovaných jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií, zvyšovaním ich medzinárodného profilu, napríklad poskytovaním zahraničných ciest, mobilít a rezidenčných programov. Našou úlohou je aj vytváranie vhodných podmienok na spoluprácu so súkromným sektorom a jeho zapojenia do mestského kultúrneho života.

Viac info na: www.cike.sk

Dobrovoľnícka výzva:   Pomoc s prípravou marketingovej stratégie a identifikovaním marketingových potrieb pre jednotlivé projekty CIKE.

Popis zadania:

Každý z našich projektov sa líši najmä obsahom. Čo ich spája je väčšinou ľudský kapitál a výnimoční, ambiciózni ľudia, cez ktorých príbehy komunikujeme naše projekty. Ich úspechy sú naším úspechom, preto jednou časťou zadania je obsahový marketing – ako tieto príbehy najvhodnejšie komunikovať. Ďalšou z hlavných tém je využitie Google grantu pre neziskové organizácie, ktorý nám poskytuje kredit na reklamu v AdWords (aj YouTube) zadarmo. V tíme ale nemáme nikoho, kto by v tom mal skúsenosti. Potrebovali by sme nastaviť systém a marketingový plán kampaní. Poslednou z hlavných tém je komunikácia samotných projektov (výzvy, vzdelávacie programy, mobility,…). Ako organizácia máme určenú vizuálnu identitu (font, používanie farieb,…), ale nemáme to “zladené” a našité na každý z projektov tak, aby odrážal, že je súčasťou Creative Industry Košice.

Lokalita: Košice, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec: január – október 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • marketingová stratégia a súhrn aktivít online marketingu,
 • unifikácia výstupov pod hlavičkou Creative Industry Košice, ktorá by mala byť rozpoznateľná v Košiciach ako nástupca projektu Európskeho hlavného mesta kultúry,
 • oboznámenie členov organizácie (projektových manažérov) s potrebami marketingu pre jednotlivé projekty,
 • zadefinovanie merateľných cieľov v časovom horizonte jeden rok, ktoré bude vedieť preškolený interný pracovník vyhodnocovať,
 • zvýšenie povedomia o organizácii a jej aktivitách medzi obyvateľmi mesta (organický nárast fanúšikov na sociálnych sieťach, výstupy v médiách, oslovovanie firmami so záujmom o spoluprácu v našich projektoch…),
 • vizuálna identita organizácie viditeľná v jednotlivých projektoch a ich výstupoch.

Profil dobrovoľníka:

 • všeobecný prehľad o postupoch pri tvorbe marketingových stratégií – skúsenosti sú vítané v oblastiach ako branding, online marketing, vizuálna identita,
 • skúsenosti s Google Analitics a Google Adwords – tvorbou a vyhodnocovaním kampaní,
 • komunikatívny, s tímovým duchom, organizovaný, orientovaný na výsledok,
 • analytické a kritické myslenie a schopnosť poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • know-how o fungovaní medzinárodných projektov, ich finančného mechanizmu a nadobúdania nových partnerstiev,
 • spolupráca s aktívnymi ľuďmi, ktorí majú ambície meniť miestne prostredie, inovovať ho a zlepšovať,
 • príležitosť podieľať sa na prípravných aktivitách k podaní prihlášky mesta o titul Unesco City of Media Arts, spojili sa v ňom miestne IT firmy, univerzity a kultúrne organizácie,
 • spoznanie inšpiratívneho tímu CIKE – máme skúsenosti s prácou s mnohými kreatívcami, históriu prípravy veľkého projektu, akým bolo Európske hlavné mesto kultúry,
 • okrem projektov je tu možnosť zúčastňovať sa na príprave 3 konferencií (Place, Art&Tech Days, konferencia v rámci partnerstva Creative Lenses v januári 2017).

Kontaktné osoby:
Michal Hladký, (Creative Industry Košice – garant); michal.hladky@cike.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihláste sa na túto príležitosť cez: www.dobrovolnici.leaf.sk

Prihláška k projektu

Podávanie prihlášok pre projekt uzavreté. Ak si vytvoríte profil, môžete si nastaviť upozornenie na nové projekty, ktoré by pre Vás mohli byť relevantné.

Vytvoriť profil   alebo   Prihlásiť sa   alebo   Prihlásiť sa cez LinkedIn


ORGANIZÁCIA LEAF V SÚČASNOSTI REALIZUJE TIETO PROGRAMY

Pre nadaných stredoškolákov:
Hľadáme, prepájame a podporujeme v rozvoji aktívnych, motivovaných a talentovaných študentov prostredníctvom širokej ponuky medzinárodných kempov alebo mentoring programu TalentGuide. LEAF tiež podporuje vznik medzinárodnej strednej školy internátneho typu, ktorá bude zameraná na rozvoj charakteru a líderstva v kontexte regiónu strednej Európy.
Pre učiteľov:
Rozvíjame učiteľov stredných škôl s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu vybraných súčasných učiteľov (napr. formou individuálneho rozvojového programu učiteľov), ako i prilákať osobnosti z mimoškolského prostredia k učiteľstvu (napr. ponukou zahraničných učiteľských stáží).
Pre Slovákov v zahraničí:
Vytvárame príležitosti (práca a stáže, štipendiá a dobrovoľníctvo, komunita) pre rozvoj mladých nadaných Slovákov v zahraničí, ich prepájanie so Slovenskom a návrat domov.
Pre dobrovoľníkov:
Poskytujeme mladým profesionálom príležitosti pre rozvoj a angažovanosť prostredníctvom ich pomoci neziskovým organizáciám či sociálnym podnikateľom.

---

LEAF
Sme nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Navštívte našu hlavnú stránku.