Sekcia pre partnerov projektu "Vráť sa"

Leaf v spolupráci s ďalšími partnermi spúšťa projekt Vráť sa. Cieľom projektu je zlepšenie povedomia o Slovensku. Chceme ukázať, že Slovensko je krajina, kde sa dá kvalitne žiť, kde vznikajú zaujímavé iniciatívy, komunity a ktorá ponúka aj veľmi atraktívne pracovné príležitosti s vysokou pridanou hodnotou. 

V rámci projektu  budú predstavené príbehy Slovákov, ktorí pomáhajú meniť Slovensko k lepšiemu a pracovné príležitosti partnerov, ktorí sa do kampane zapoja.  Veríme, že sa nám vďaka tomu podarí vybudovať pozitívnu afinitu k Slovensku a pomôžeme postupne meniť nastavenie Slovákov v otázke návratu a dlhodobo aj Slovákov, bez ohľadu na to, kde sú, vo vnímaní našej krajiny.

One pager o projekte na stiahnutie.

Podmienky zapojenia sa do projektu

  1.        Podpis Zmluvy alebo  Memoranda s LEAF
  2.        Súhlas s Etickým kódexom
  3.        Zadanie príležitosti (max. 10) na portál projektu
  4.        Zabezpečenie komunikácie všetkým kandidátom, ktorí sa do procesu prihlásia
  5.        Poskytnutie feedbacku o umiestnených uchádzačoch organizácií LEAF
  6.        Zrealizovanie výberového procesu vo vlastnej réžii

Kľúčové dátumy

15.4.

otvorenie portálu pre zadanie pracovných pozícií

23.4.

uzávierka pre potvrdenie záujmu organizácií o zapojenie do projektu zaslaním kontaktnej osoby v rámci Vašej oragnizácie, následne Vám LEAF vytvorí účet, cez ktorý budete môcť spravovať Vaše pozície

8.5.

LEAF zasiela Zmluvu alebo Memorandum o spolupráci

21.5.

Spustenie komunikačnej kampane

21.10.

Ukončenie komunikačnej kampane

Časté otázky

Organizáciám ponúkame tieto možnosti zapojenia:

  1.  Partner 
  2.  Zadávateľ pracovnej pozície
Informácie o benefitoch každej z týchto možností môžete nájsť na tejto stránke.

V rámci projektu  budú predstavené príbehy Slovákov, ktorí pomáhajú meniť Slovensko k lepšiemu a pracovné príležitosti partnerov, ktorí sa do kampane zapoja.  Veríme, že sa nám vďaka tomu podarí vybudovať pozitívnu afinitu k Slovensku a pomôžeme postupne meniť nastavenie Slovákov v otázke návratu a dlhodobo aj Slovákov, bez ohľadu na to, kde sú vo vnímaní našej krajiny.  Projekt bude mať vlastný web a bude komunikovaná počas 6-tich mesiacov na sociálnych sieťach. Predpokladáme dosah na vyše 140.000 Slovákov.

Budeme s Vami uzatvárať Zmluvu o spolupráci, prípadne, ak ste z verejného sektora – Memorandum o spolupráci. Zároveň každá organizácia, ktorá sa do projektu zapojí, vyjadruje súhlas s Etickým kódexom.

Zároveň si vyhradzujeme právo nezverejniť pracovné ponuky spoločností, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v Etickom kódexe.

Pozície, ktoré dokážu prilákať ľudí so seniornou skúsenosťou a expertízou. Napríklad – ak plánujete obsadiť v rámci organizácie rolu, ktorá má dopad, vytvára alebo ovplyvňuje stratégiu, zastrešuje inovácie, digitálny marketing alebo change management. Radi Vám poradíme  a usmerníme Vás.

Pri formulovaní role je dôležité myslieť na to, že  vašu organizáciu ľudia v zahraničí môžu poznať iba čiastočne, prípadne nemusia vedieť, aké úspechy alebo ocenenia ste získali. Preto odporúčame sformulovať informácie o vás veľmi atraktívnym spôsobom. Indície, ktoré vám môžu pomôcť pri premýšľaní o pozícii: vízia organizácie, výzva na danej pozícii, ktorej bude kandidát čeliť a popis role.

Pracovné príležitosti je možné zadávať od 15. 4. 2019 až do ukončenia kampane (november 2019) a po odsúhlasení etického kódexu a podpise zmluve o spolupráci prípadne memoranda o spolupráci. Iniciatíva Vráť sa! si vyžaduje právo neuverejniť pracovné ponuky spoločností, ktoré nespĺňajú etický kódex.

Reakcia potencionálnych kandidátov bude prostredníctvom automatickej notifikácie preposlaná priamo na kontaktnú osobu, na meno ktorej bol vytvorený partnerský účet. Iniciatíva Vráť sa! negarantuje počet alebo kvalitu kandidátov.

Na rozdiel od časti nášho programu pre vysokoškolských študentov LEAF selekciu ani preselekciu nerealizuje. Celý tento proces je v réžii spoločnosti, ktorá pracovnú príležitosť zadala. Od spoločnosti sa vyžaduje aktívny prístup smerom k potenciálnym uchádzačom, čo predstavuje spätnú väzbu/odpoveď všetkým uchádzačom, ktorí sa na danú pozíciu prihlásia. 

Tento poplatok je vo výške 1 mesačnej hrubej mzdy. Nárok na Satisfaction fee vzniká v prípade , ak ste spokojní  s kandidátom, ktorý k Vám nastúpil na pozíciu a uplatňovať si ho budeme po 3 mesiacoch od jeho nástupu. Následne Vám LEAF vystaví faktúru. Safisfaction fee sa nevzťahuje na  organizácie z verejného sektora.

Každá spoločnosť, ktorá odsúhlasila etický kódex môže súbežne zadať 10 pracovných ponúk. V prípade obsadenia prip. neaktuálnosti pracovnej príležitosti je možné ponuku nahradiť novou pracovnou príležitosťou.

Pracovné príležitosti je možné zadávať od 15. 4. 2019 počas celého trvania kampane až do jej ukončenia

Kľúčové linky

Máte otázky? Kontaktujte nás na lucia.laukova@leaf.sk